EDICIÓ 2016

Construcció d’un bany públic en el parc del Turonet

DESCRIPCIÓ: Per tal que els nens i nenes que juguen als parcs puguin fer les seves necessitats a un WC i no a terra, sota un arbre…

El projecte contempla la remodelació del quiosc existent al parc i la construcció de 2 banys: 1 d’homes i un altre de dones i adaptat, amb unes mides aproximades de 4 x 3 metres.

BENEFICIARIS: Tot el veïnatge que va al parc del Turonet.

IMPORT: 22.000€