EDICIÓ 2016

Construcció de 4 pistes de pàdel

DESCRIPCIÓ: Aquesta proposta se centra en la construcció de 4 pistes de pàdel a continuació del complex esportiu municipal Can Casablanques (c.Prioritat, s/n), en terrenys municipals. En l’actualitat el municipi no compta amb cap d’aquestes pistes de pàdel, un esport en creixent demanda. La manca d’aquestes instal·lacions provoca que la ciutadania hagi d’anar a uns altres municipis.

BENEFICIARIS: Tota la ciutadania.

IMPORT: 84.000€