EDICIÓ 2016

Compra de material per tal de posar en funcionament l’Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Sant Quirze del Vallès

DESCRIPCIÓ: L’Associació té com a finalitat participar de forma desinteressada en les tasques de protecció civil al municipi de Sant Quirze del Vallès.

És una associació de nova creació i pel seu funcionament necessita disposar de diferent tipus de material. La inversió que representa aquest material és el que es voldria finançar a través dels pressupostos participatius i seria el següent: un cotxe 4×4 Nissan Navara; una emissora; taula i cadires;, un ordinador; taquilles; walkies; roba per a l’equip principal i altres materials generals per al bon funcionament de l’associació.

BENEFICIARIS: L’Associació de Voluntaris i els seus membres com a directes beneficiaris i la població de Sant Quirze del Vallès.

IMPORT: 50.000€