EDICIÓ 2016

Arreglar_dos_embornals

Arreglar dos embornals del carrer Vila Puig, 87

DESCRIPCIÓ: Arreglar les clavegueres del c/ Vila Puig, 87 donat que quan plou apareixen males olors.

En aquest cas s’adaptaran els dos embornals exteriors de les clavegueres per a construir-hi un sifó.

BENEFICIARIS: Veïnatge de la zona.

IMPORT: 1.100€
ESTAT D’EXECUCIÓ: EN CURS

Facebooktwitter