EDICIÓ 2016

Ampliació de la superfície de la sala de fitness del Complex Esportiu Municipal Can Casablanques

DESCRIPCIÓ: Ampliació de la superfície de la Sala de Fitness del Complex Esportiu Municipal Can Casablanques, amb la corresponent incorporació de noves màquines i material, a més de la renovació i/o substitució de les existents. L’ampliació es preveu per una sala aproximadament d’uns 100 m2.

BENEFICIARIS: Tots els usuaris del Complex Esportiu Municipal Can Casablanques.

IMPORT: 200.000€