EDICIÓ 2016

Adequació i millora de la plaça Sant Jaume

DESCRIPCIÓ: El projecte constarà en l’adequació i millora de la plaça Sant Jaume, ja que és un espai adequat per als més petits perquè no hi ha perill amb els cotxes. Es proposen els següents:

  • Dotar de papereres aquesta plaça.
  • Dotar l’espai amb una zona de jocs pels nens del poble amb un terra especial per evitar cops.
  • Posar una font d’aigua per beure, com la que hi ha al parc de les Morisques.
  • Afegir algun fanal per millorar la il·luminació de l’espai.

BENEFICIARIS: Tota la ciutadania.

IMPORT: 13.000€