Sistema regulador de lluminositat en els fanals de la via pública

24

Proposta/propostes núm.

IMPORT: 66.000€

Territori, Mobilitat i Medi Ambient

DESCRIPCIÓ:
Instal·lació d’un sistema regulador per reduir i/o apagar els llums dels fanals a partir d’una hora que ja no es transita per estalviar recursos i evitar contaminacions.

Sant Quirze ja disposa d’aquest sistema regulador a la major part de la via pública.  La proposta valorada inclou la instal·lació de 351 unitats d’equips electrònics regulables d’intensitat lumínica en les llumeneres que no en disposen, concretament s’instal·laran a les Fonts de Sant Quirze i en les llumeneres del Parc de Can Feliu.

BENEFICIARIS:
Tota la ciutadania.

CODI PROJECTE

TMMA07

Deixar resposta