Il·luminació i millora de la zona firal

1

Proposta/propostes núm.

IMPORT: 47.300€

Equipaments i recursos

DESCRIPCIÓ:
L’espai, que actualment és freqüentat per propietaris de gossos durant els seus passejos, necessita de fanals. Actualment no n’hi ha, dificultant la visita durant els mesos d’hivern i tardor.

De la mateixa manera, si bé el problema principal és la manca d’il·luminació, també cal arreglar o substituir la font i dotar l’espai de bancs i papereres.

La proposta valorada inclou la instal·lació de 4 columnes cadascuna amb 4 projectors, distribuïdes al recinte firal, situat al carrer Llaurador. També inclou la instal·lació de 4 bancs i papereres i la substitució de la font situada a la plaça de l’avinguda d’Antoni Gaudí amb carrer Llaurador

BENEFICIARIS:
Tota la ciutadania.

CODI PROJECTE

EQUR01

Deixar resposta