Millora de la il·luminació de l’skatepark

5

Proposta/propostes núm.

imatge1

IMPORT: 35.000€

Equipaments i recursos

DESCRIPCIÓ:

El projecte preveu enfortir la seguretat dels usuaris de l’Skate Park mitjançant la millora de la il·luminació de la pista.

BENEFICIARIS:
Persones usuàries de la pista d’Skate.

CODI PROJECTE

EQUR05

SHARE