Instal·lació d’un parc infantil entorn l’escola Lola Anglada

11

Proposta/propostes núm.

imatge1

IMPORT: 30.900€

Espai i Via Pública

DESCRIPCIÓ:

Per tal d’ampliar l’oferta de zones d’esbarjo per als infants, aquest projecte pretén habilitar el descampat que hi ha davant de l’escola Lola Anglada com a parc infantil.

La proposta contempla també condicionar el bosquet existent que farà de barrera perimetral amb el parc per la seguretat dels infants.

BENEFICIARIS:
Tota la població.

CODI PROJECTE

ESVP03

SHARE